Active CMDB

Alle relaties in de CMDB

Alle verbanden tussen IT-componenten, on premises of in de cloud, liggen vast en zijn actueel. Signaleer elk verschil tussen de meta-data en de ‘werkelijkheid’. Uw CMDB is altijd actueel, volledig, betrouwbaar en geaudit.

Alle relaties in de CMDB

Van alle ‘configuration items’ (CI’s) zijn de gegevens, de verbanden en de data over de relaties in de Active CMDB opgeslagen. Een IT-omgeving heeft CI’s op verschillende lagen , t.w. Conceptual CI’s (business services, IT-services, cloud services), Logical CI’s (logische niet tastbare IT-componenten zoals virtuele machines, VDI’s, databases, applicaties, etc.), Physical CI’s (de fysieke IT-componenten zoals servers, storage, netwerk, utility-componenten zoals ruimtes, racks, ups-en, koelapparatuur, etc.).

Altijd actueel, volledig, betrouwbaar en geaudit

Automatisch zijn gedetailleerde gegevens en informatie over de fysieke en logische verbanden verzameld. Signaleer elk verschil tussen de meta-data in de Active CMDB en de data verzameld uit de ‘werkelijkheid’. Elke verandering van de CMDB-data of verandering binnen de IT-infrastructuur wordt opgemerkt. De data in de CMDB zijn altijd volledig en correct door change management functionaliteit, al dan niet geautomatiseerd. Beoordeel changes achteraf en elke wijziging wordt met reden op in de ‘audit trail’ opgenomen.

Gensys met eigen ogen zien?

Met eigen ogen zien hoe Gensys werkt?
Een demo is binnen 1 minuut geregeld!