Active CMDB

End-to-end ketenbeheer

Detecteer automatisch de fysieke en logische relaties en heb altijd actuele gegevens van configuration items. CI’s maken deel uit van veelal complexe ketens van meerdere CI’s. Zij beïnvloeden elkaar, zijn afhankelijk van onderliggende CI’s en/of leveren een dienst aan de bovenliggende. Neem IT-ketens op in een of meerdere IT-services met een eigen SLA en die IT-services maken weer deel uit van een of meer business services met hun eigen eisen en randvoorwaarden.

Analyses over de gehele keten

Voer analyses uit op data van het gehele pad (IT-keten) op een zelfde moment of over een zelfde periode. Bijvoorbeeld toon integraal performance-data in grafiekvorm over een bepaalde periode van een SQL database, de virtuele server waarop de SQL-database draait, de fysieke server en het SAN waarbij de waardes in de tijd gesynchroniseerd zijn. Toon ook in een overzicht geselecteerde meetwaardes op een bepaald moment van de gehele keten.

End-to-end IT-beheer van de hybride cloud

Beheer met Gensys on premises IT, cloud-services en hybride cloud-infrastructuren als een geheel. Dus end-to-end IT-beheer ook als delen van de IT zich in de cloud bevinden. Heb overkoepelend inzicht en grip omdat de CMDB- en monitoringdata van de on premises IT-omgeving geïntegreerd zijn met de gegevens van de cloud services.

Active CMDB

Maak Impact- en Root Cause Analyses

Ontdek razendsnel de oorzaak van verstoringen in de ‘keten’ door root cause-analyses toe te passen. Een geplande change? Zie direct welke impact dit heeft op bovenliggende CI’s, IT- én business services.

Impact analyse

Maak een impact analyse door het ‘relatiepad’ naar boven af te lopen. Stel het gevolg van een probleem vast. Zie exact welke gevolgen een change zou kunnen hebben tot op business service niveau en zelfs tot op klantniveau. Stel bij het aflopen van een pad een configuration item centraal of zoom erop in.

Root cause-analyse

Loop het pad naar beneden af voor een root cause-analyse. Achterhaal de oorzaak van een probleem of stel de raakvlakken van een uitgevoerde change vast. Maak snel en eenvoudig analyses omdat direct de relaties naar omliggende CI’s zichtbaar zijn.

Alles over end-to-end ketenbeheer. Lees de brochure.

Leer wat het betekent om écht volledig in controle te zijn. Lees de brochure.

“Met Gensys lopen niet meer achter de feiten aan, maar zijn we problemen voor.”

Jan van der Werf, projectleider

Gensys met eigen ogen zien?

Met eigen ogen zien hoe Gensys werkt?
Een demo is binnen 1 minuut geregeld!