Active CMDB

Maak Impact- en Root Cause Analyses

Ontdek razendsnel waar verstoringen zich in de ‘keten’ voordoen door root cause-analyse toe te passen. Een geplande change? Zie direct welke impact dit heeft op bovenliggende CI’s, IT- én business services.

Root cause-analyse

Het naar boven aflopen van het ‘relatiepad’ wordt gebruikt bij een impact analyse (het gevolg van een probleem of een change vaststellen) en het pad in de tegenstelde richting afgaan wordt toegepast bij een root cause-analyse (de oorzaak van het probleem achterhalen of raakvlak van een uitgevoerde change vaststellen).

Impact analyse

Bij een geplande change ziet u exact welke impact de change zou kunnen hebben tot op business service niveau en zelfs op klantniveau. U kunt, als u een pad afloopt, een configuration item centraal stellen of op het CI ‘inzoomen’. De analyse is snel en eenvoudig omdat direct de relaties naar omliggende CI’s zichtbaar zijn.