Active CMDB

Integratie

De Gensys Active CMDB is naadloos geïntegreerd met Gensys Monitor én Gensys Service Management. Vraag per CI eenvoudig alle relevante meldingen op, laat SLA’s de prioriteit bepalen en de afhandeling van monitormeldingen sturen.

Integratie met Monitor

Zie direct elke relevante (historische) melding per configuration item omdat de Active CMDB is geïntegreerd met de Gensys Monitor. De SLA op IT-serviceniveau bepaalt de prioriteit en stuurt de verdere afhandeling van de monitormelding. Maak snel en betrouwbaar een impact of root cause analyse omdat de actuele relaties worden getoond.

Integratie met Service Desk

Maak eenvoudig van een monitormelding een ticket. Bij elk ticket wordt vastgelegd op welk CI deze betrekking. Ook serviceafspraken worden automatisch in het ticket opgenomen, zoals: valt de CI binnen de beheerafspraken, wat is het service level (o.a. response- en oplostijd) en wat is het service window. Krijg als service-desk-medewerker en als medewerker waarnaar het ticket ‘gedispatched’ is, volledig inzicht in de randvoorwaarden, serviceafspraken en de CI-gegevens inclusief afhankelijkheden.

Gensys met eigen ogen zien?

Met eigen ogen zien hoe Gensys werkt?
Een demo is binnen 1 minuut geregeld!