IT Monitor

Azure monitoring

Monitor uw (hybride) Azure cloudoplossing alsof het een reguliere on-premises omgeving is. Analyseer gedetailleerde asset-, availability, performance- en usage-gegevens. Draai rapportages over de prestaties én bewaak de kosten. Zorg dat u nooit teveel betaald. Ook voor Azure Stack.

Monitor Azure cloud-services

Monitor uw (hybride) cloudoplossing alsof het een reguliere on premises omgeving is. Krijg inzicht in gedetailleerde asset-, availability, performance-, en usage-gegevens. Ontvang betekenisvolle meldingen, maak diepgaande analyses en duidelijke rapportages. Usage-data worden gebruik om o.a. kosten te bewaken en om de cloud-services beter af te stemmen op het daadwerkelijk benodigd gebruik. Beheers zo effectief uw cloud-kosten.

Ook voor Azure Stack

Azure Stack is een appliance met alle mogelijkheden en voordelen van Azure maar dan in uw eigen datacenter. Neem uw Azure-oplossing in gebruik waar u dat wilt, in de Azure Cloud of op de Azure Stack. Voor Gensys maakt dat niet uit. Relateer automatisch bij een hybride oplossing de Azure-services op de Azure Stack en/of in de Azure Cloud aan uw on-premises IT-componenten in de Active CMDB. Maak zo de IT-keten weer compleet en beheer die keten integraal.

Inzicht in de prestaties en kosten van uw Azure Cloud? Download brochure

IT Monitor

Verbruik en gebruik meten en analyseren

Tune uw Azure-omgeving zodat deze op de meest efficiënte en best-presterende manier wordt gebruikt De Azure Monitor haalt een veelheid aan gebruiks- en verbruiksgegevens op en verwerkt deze. Analyseer eenvoudig, maar diepgaand, de data met krachtige tools. Neem onderbouwde beslissingen over capaciteitsaanpassingen door trendanalyses en een onbeperkte beschikbaarheid van historische data.

Alerting

Reageer snel op meldingen die er echt toe doen door grenswaarden en een normaal-patroon in te stellen voor de verschillende prestatieparameters, zoals performance of verbruik. Neem daardoor op tijd adequate maatregelen bij (dreigende) problemen. Voorkom verstoringen en stuur Microsoft gericht aan bij de diagnose.

Kostenbewaking

Betalen voor het daadwerkelijk gebruik is prachtig, maar het beheersen van de Azure-kosten is een uitdaging. Achteraf geconfronteerd worden met verrassingen wil niemand. Signaleer afwijkingen van het normale patroon, bewaak budgetten en voorspel de te verwachten kosten.

Voldoen aan KPI’s

Bewaak de afgesproken SLA en stuur op tijd bij. De Azure Monitor verzamelt continu de prestatiegegevens van de Azure-omgeving. Krijg op elk moment daardoor inzicht in de prestaties in relatie tot de afgesproken SLA. En, grafische trendanalyses tonen de geprognotiseerde prestaties.

IT Monitor

Integraal IT-beheer

Integraal uw IT beheren? Zeker, want CMDB- en monitoringdata van de on-premises IT-omgeving, van de Azure-services en van de IT-componenten die op die Azure-services zijn geïmplementeerd, zijn beschikbaar in één oplossing. Verricht diagnoses en analyses door data over uw volledige IT-omgeving te gebruiken.

Integraal incident management

Anticipeer beter op verstoringen door integratie. Het analyseren van verstoringen en het ‘leggen van de vinger op de zere plek’ is veel eenvoudiger. Voorkom hiermee moeilijke discussies over verantwoordelijkheden met uw Microsoft Cloud Solution Provider of met Microsoft zelf. Neem uw eindverantwoordelijkheid en zorg dat de dienstverlening naar uw interne of externe klant optimaal blijft.

Integraal service management

Krijg integraal en actueel inzicht in de prestaties en zorg daardoor, als interne of externe IT-dienstverlener, voor correct en effectief service level management. Geen probleem, want de actuele prestatiegegevens van de volledige IT-infrastructuur zijn in één beheeroplossing beschikbaar. Prestatiedata worden voortdurend afgezet tegen prestatiecriteria in de SLA’s.

Integraal performance- en usage-management

Verricht integraal performance- en usage-management want de relevante data van de on-premises IT én van de Azure-oplossingen zijn beschikbaar. Beschik over uitgebreide grafiekfuncties, waarbij combinaties van Azure-performancedata en on-premises-performancedata kunnen worden gemaakt. Ontdek trends en afwijkingen met deze data en neem daardoor op tijd de juiste maatregelen.

Gensys met eigen ogen zien?

Met eigen ogen zien hoe Gensys werkt?
Een demo is binnen 1 minuut geregeld!