IT Monitor

Proces- en ketenmonitoring

Zorg voor het ongestoord functioneren van de bedrijfsprocessen. Zie bij (dreigende) verstoringen in één oogopslag welk proces geraakt wordt. Ook per geografische locatie. Monitor digitale processen en analyseer problemen in de onderliggende IT snel en effectief.

Procesmonitoring

Krijg grip op de digitale processen door inzicht in de samenhang van de procesflow en de onderliggende IT waarvan die procesdelen afhankelijk zijn. Detecteer verstoringen of afwijkingen van de prestatiecriteria. Gensys toont welk procesdeel hierop van invloed is en doe snel en adequaat onderzoek naar de onderliggende IT. Modeleer in Gensys eenvoudig de procesflow door de (kritische) IT-componenten volgtijdelijk aan elkaar te relateren. Krijg inzicht in de prestaties die dominant verantwoordelijk zijn voor het optimaal functioneren van het proces. Toets de prestaties aan de prestatiecriteria en zie direct welke meldingen van invloed zijn op de status en de prestaties.

Business impact analyse

IT ondersteunt de business, of eigenlijk steeds meer ‘IT is de business’. Uw IT service management zorgt voor het ongestoord functioneren van de bedrijfsprocessen. Kijk daarom bij (opkomende) verstoringen naar de business-impact. In een oogopslag is zichtbaar welke business service, welk bedrijfsproces wordt geraakt. Zie de status van de business services op overzichtelijke wijze, ook per geografische locatie. Niet alleen door ‘goed’ of ‘fout’ te tonen, nee zelfs een dreigende verstoring is zichtbaar.

Ketenmonitoring

Het monitoren van individuele IT-componenten, zonder de samenhang te weten met andere delen van de IT-infrastructuur, is niet effectief, want IT-componenten beïnvloeden elkaar en zijn afhankelijk van elkaar. Leg automatisch de samenhang vast en definieer IT-services om ketenmonitoring uit te voeren en zie o.a. de impact van een verstoring op een IT service direct. Monitor integraal de IT-ketens van de volledige IT-infrastructuur ongeacht de plaats waar de IT-infrastructuur zich bevindt, ‘on premises’ of in de cloud.

Ontdek hoe ketenmonitoring u helpt om écht grip te krijgen. Download brochure

IT Monitor

Maak Impact- en Root Cause Analyses

De Active CMDB bevat alle logische en fysieke relaties tussen de IT-componenten en de Gensys Monitor integreert naadloos met de Active CMDB. Vraag bij elke melding de gegevens van de betreffende ‘configuration item’ (CI) op en maak een root-cause analyse door het ‘relatiepad’ van een CI naar beneden af te lopen. Denk bijvoorbeeld aan de keten database-virtuele server-hypervisor-storage. Gebruik bij de (grafische) analyse actuele en historische data. Analyseer de impact van een verstoring of (voorgenomen) wijziging, loop dan het pad naar boven af.

Gensys met eigen ogen zien?

Met eigen ogen zien hoe Gensys werkt?
Een demo is binnen 1 minuut geregeld!