IT Monitor

Voorspellend en proactief

Voorspel gedrag van uw IT-componenten door de slimme IT Monitor van Gensys. Intelligente technieken verwerken en analyseren de enorme hoeveelheid data van IT-componenten. Gensys geeft u inzicht in toekomstig gedrag van uw IT en voorkomt verstoringen of degradaties.

Voorspel het gedrag van de IT

Maak IT-beheer planbaar. Voorspel het toekomstig gedrag van de IT en voorkom ruim op tijd verstoringen of degradaties. Dat geeft rust. IT-componenten produceren een enorme hoeveelheid berichten, omvangrijke logfiles en talrijke waardes. Informatie die goed inzicht geeft. Jammer dat daar weinig mee wordt gedaan omdat het (te)veel informatie is. De Gensys Monitor gebruikt intelligente filter- en groeperingstechnieken op alleen relevante data. Analyseer problemen door die data te bewerken, te extrapoleren, cross platform te correleren en op grafische wijze de conclusies te presenteren.

Voorspellend en proactief beheren

U hebt voorspellend én proactief IT-beheer nodig. Voorspellend beheer (zie hiervoor) legt de nadruk op het analyseren van grote hoeveelheden data én het trekken van conclusies eruit over het (toekomstige) gedrag van de IT-infrastructuur. Voorkom hierdoor ruim op tijd incidenten en problemen op het gebied van beschikbaarheid, capaciteit, performance, verbruik (kosten) en gebruiksbeleving. En, door proactief beheer worden events die op korte termijn problemen veroorzaken nu opgepakt.

Proactief beheer

Zorg dat elke relevante melding bij IT-beheerders onder de aandacht komt. Priotiseer en escaleer meldingen aan de hand van SLA, soort bericht, ernst van de melding, dienstroosters, type platform, beschikbare kennis en workflows. Vraag van elke melding de laatste stand van zaken en het voorafgaande verloop. Krijg direct inzicht in gegevens over de capaciteit, performance, verbruik en gebruik. Geef direct de relevante informatie grafisch weer en krijg snel inzicht, door bijvoorbeeld een ‘foutperiode’ te vergelijken met een ‘goedperiode’.

Gensys met eigen ogen zien?

Met eigen ogen zien hoe Gensys werkt?
Een demo is binnen 1 minuut geregeld!