Effectief IT Service Management

ITSM met focus op de ‘business’. Dat is Gensys IT Service Management. Zie in één oogopslag de impact van een verstoring of dreigende verstoring op de business. Gensys Service management ondersteunt de ITIL processen. Gensys is ook een workflow-oplossing waardoor de kwaliteit van uw servicemanagement wordt gegarandeerd. Gensys bevat een uitgebreide Service Desk en SPS zet daarin als enige de ‘next step’: u en uw klant of eindgebruiker zien niet alleen wat er gebeurd is, maar ook wat er gaat gebeuren! Dus elke betrokkene is volledig op de hoogte en kan daardoor effectief anticiperen.

Service Management

Next Step Service Desk

Volledige Service Desk. Zie op één tijdlijn wat de werkzaamheden waren en wat het resultaat was. Maar, zie ook wat er gaat gebeuren. Anticipeer effectief omdat iedereen volledig op de hoogte is van alle communicatie en voorgenomen acties. Los vragen en problemen snel op met de kennisbank van Gensys. Als service provider samen met uw klant de service desk in te vullen? Dat kan.

Service Management

Business Focus

Het is simpel, ITSM moet zorgen voor het ongestoord functioneren van bedrijfsprocessen. Daarom heeft Gensys focus op de business-impact. Zie bij een (opkomende) verstoring in een oogopslag welke business service, welk bedrijfsproces wordt geraakt. Real time wordt de status van de business services getoond, ook per geografische locatie. Niet alleen door ‘goed’ of ‘fout’ te laten zien, nee zelfs een dreigende verstoring is zichtbaar.

Service Management

Workflow

Bewaak het juiste en tijdige verloop van de beheerprocessen en garandeer de kwaliteit van uw IT-dienstverlening. Met Gensys kan dat, omdat beheerwerkzaamheden worden bestuurd door regels en structuur. Ofwel, Gensys is een workflow-oplossing. Maak IT-beheer planbaar en beheersbaar door o.a. inzicht in de actuele workload, de planbare ruimte en de vastlegging van repeterende taken in de ‘event calendar’.

Service Management

SLA en Contract Management

Bewaak de prestaties van uw IT-infrastructuur en die van uw dienstverlening door SLA’s.

Meerdere contractvormen. Meerdere contracten per klant. Meerdere contracten op de IT-infrastructuur (van een klant). Per contact meerdere activiteittypen en tarieven. Die enorme flexibiliteit blijft beheersbaar.

Zorg voor een optimale medewerkers- én klanttevredenheid door de 24×7 stand-by functionaliteit van Gensys.

Service Management

De kracht van integratie

Maak IT-beheer effectiever, krijg meer ‘kracht’ door de integratie van Service Management, Monitoring en Active CMDB.

Service Management

Externe koppelingen

Voor veel organisaties is Gensys het centrale systeem. Zij bevat alle data en processen die de primaire processen van een beheerorganisatie nodig hebben. Koppelingen met aangrenzende systemen zijn soms nodig, zoals bijvoorbeeld het administratieve systeem of de centrale urenadministratie.

Koppel eenvoudig oplossingen van derden met de uitgebreide set REST api’s.

Service Management

Urenverwerking en facturering

Belast uw services door op basis van vaste prijsafspraken of wat daadwerkelijk is afgenomen. Urenverbruik wordt automatisch vastgelegd en doorbelast volgens specifieke klantafspraken. Bereken exact de ‘service cost’ en alloceer kosten op meerdere niveaus. Gensys heeft een uniek uren- en factureringssysteem vooral voor dienstverleners.

Service Management

Dashboard en Rapporten

Nog meer inzicht door een grote hoeveelheid rapporten. Zoals over IT assets en andere CMDB informatie, monitoring en trends, service desk performance, SLA’s en KPI’s, doorbelastingen en financiële prestatie-indicatoren, urenverbruik en projecten, service management, security audits, persoonlijke en team KPI’s, en meer. Zelf rapporten maken kan en elk rapport voor een afdeling of eindklant heeft een op maat gemaakte lay-out (opmaak, kleuren, logo’s).

Zie u in één oogopslag en in real time wat er gebeurt en wat de status is van de belangrijke kenmerken van de beheerprocessen met het Gensys Dashboard.

Service Management

Mobiliteit

Wees effectief en productief, overal en altijd. Beheer tijd- en plaatsonafhankelijk vanaf elk device. Verhoog de effectiviteit en productiviteit van uw beheerorganisatie, want op elk gewenst moment, op elke plaats en vanaf elk apparaat is er inzicht in de status van uw IT infrastructuur en/of die van uw klanten. Reageer snel en adequaat. Ga efficiënt om met de beschikbare tijd van uw beheerders en service managers.

Leer wat het betekent om écht volledig in controle te zijn. Lees de brochure.

“Gensys heeft zichzelf al dubbel en dwars terugverdiend door tonnen aan schade te voorkomen.”

Glenn van Gom, Manager exploitatie ICT

Gensys met eigen ogen zien?

Met eigen ogen zien hoe Gensys werkt?
Een demo is binnen 1 minuut geregeld!