Service Management

In control van security en compliance

Registreer security-incidenten in het security-incidentregister en eventueel in het datalekregister. Garandeer dat security-incidenten door het Security Incident Response Team worden opgepakt. Escaleer wanneer nodig. Zet hersteltaken uit en houd de regie. Rapporteer naar veel gezichtspunten, zoals risico, bedreiging, impact, etc. Communiceer incident en status met aangrenzende software.

Leg compliance-maatregelen vanuit normeringen vast. Plan die maatregelen in de toekomst en weet zeker dat taken worden uitgezet. Toon op elk moment aan dat compliance-maatregelen zijn uitgevoerd of nog moeten worden uitgevoerd. Verkrijg het bewijs nodig voor audits en aanspraken. Reduceer aanzienlijk de inspanning voor het managen van compliance.

Behandel security-incidenten zoals het hoort.

Behandel security-incidenten conform de regels, met de juiste prioriteit en door gekwalificeerde medewerkers. Leg security-incidenten vast in het beveiligd security-register, alleen toegankelijk voor het Security Incident Response Team (SIRT). Het SIRT beoordeelt en analyseert security-incidenten en zet correctieve en preventieve taken uit naar beheerders en managers. Het SIRT blijft in control totdat de taken naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Koppel security-incidenten aan een Service Level Agreement en bewaak zo de afhandeling met automatische escalatie als criteria worden overschreden. Zie op elk moment de actuele status van security-incidenten, wat er nog moet gebeuren en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken. Categoriseer security-incidenten naar bijvoorbeeld herkomst en classificeer ze om onder meer het risico aan te geven, soort dreiging of de potentiele impact. Maak audits en bewijsvoering eenvoudig door uitgebreide rapportages met verbijzondering naar categorie en classificatie.

Garandeer uitvoering compliance-maatregelen

Krijg de garantie dat compliance-activiteiten op tijd en adequaat worden uitgevoerd. Koppel de activiteiten aan maatregelen van normeringen, bijvoorbeeld ISO27002. Implementeer relevante delen uit de Statement of Applicability (SoA) en plan activiteiten, met taken voor beheerders en managers, met de voorgeschreven frequentie. Garandeer zo dat taken op tijd en door de juiste mensen worden uitgevoerd. Bewaak de uitvoering met een SLA en zie real-time de afloop van afgesloten taken en de workload. Verzamel eenvoudig het bewijs dat compliance-maatregelen zijn uitgevoerd, de SoA wordt nagekomen en maak uitgebreide compliance-rapporten voor audits.

Integreer beleid met operatie

Registreer IT-gerelateerde security-incidenten en compliance-activiteiten in Gensys. Manage de behandeling en uitvoering ervan met Gensys. De operatie is onder controle door Gensys. Kiest u voor speciale software om de informatiebeveiliging als proces aantoonbaar te borgen met onder meer de vastlegging van maatregelimplementaties, dan communiceert Gensys met deze software door api’s. Security-incidenten worden doorgezet voor o.a. verder riskassessment, incidentbeheer, rapportage en toetsing met het beleid en de afgeleide maatregelen daarvan. De externe software kan n.a.v. het security-incident, maar ook autonoom, taken afvuren naar Gensys. Gensys bewaakt de uitvoering ervan en de status van incidenten wordt gesynchroniseerd.

In control van security en compliance

Krijg real-time inzicht in het security-incidentregister. Weet zeker dat security-incidenten op tijd worden opgepakt door de juiste mensen. Leg de regie van security-incidenten bij de juiste verantwoordelijken, het SIRT. Bespaar veel tijd voor het managen van compliance activiteiten. Verkrijg eenvoudig het adequate bewijs voor audits en aanspraken. Toon op elk moment aan dat compliance-maatregelen, afgeleid van maatregelen, correct en op tijd zijn uitgevoerd. Neem security-issues en compliance serieus. Zorg dat u ‘in control’ bent van security en compliance.

Zorg dat u ‘in control’ bent van security en compliance. Lees de brochure.

“Gensys speelt een centrale rol bij het behalen van de ISO 27001 certificering.”

Gensys met eigen ogen zien?

Met eigen ogen zien hoe Gensys werkt?
Een demo is binnen 1 minuut geregeld!