Service Management

Next Step Service Desk en Ticketsysteem

Volledige Service Desk. Innovatief ticketsysteem. Zie op één tijdlijn wat de werkzaamheden waren en wat het resultaat was, maar ook wat er gaat gebeuren. Anticipeer effectief omdat iedereen volledig op de hoogte is van alle communicatie en voorgenomen acties. Los vragen en problemen snel op met de kennisbank van Gensys. Als service provider samen met uw klant de service desk in te vullen? Dat kan.

Volledige Service Desk

Registreer alle incidenten, wijzigingen, verzoeken, klachten, vragen en andere contacten met activiteiten in tickets. Elk ticket bevat de status, severity, impact, verwachte oplosduur en oplostijdstip. De Service Desk wordt gevoed door de Gensys Monitor, changes uit de Active CMDB en meldingen van IT-medewerkers en gebruikers.

De ‘next step’. Altijd de volgende stap weten

Zie wat de werkzaamheden waren en wat het resultaat was. Maar, is het niet veel beter als u en uw klant of eindgebruiker ook zien wat er gaat gebeuren. Wat de volgende stap wordt voor het oplossen van het incident, klacht, vraag, etc. Gensys ‘motiveert’ iedereen die aan een ticket werkt om precies dat te doen. Elke betrokkene ziet alle communicatie, uitgevoerde werkzaamheden en voornemens en richt zich daardoor beter op de succesvolle afhandeling van het ticket.

Inzicht door tijdlijn

Zie exact wat er met een ticket is gebeurd in één tijdlijn. Automatisch worden monitoringdata en gegevens van de IT-component aan het ticket toegevoegd. Wijs ‘taken’ toe aan personen of oplosgroepen, waarvan de voortgang automatisch door de SLA wordt bewaakt. Als een ‘activiteit’ is afgerond wordt vastgelegd wat er is gedaan en wat het resultaat was. Geef toelichting aan de activiteiten door ‘rich text posts‘. Zo ontstaat een overzichtelijke tijdlijn.

Samen de Service Desk, samen beter

Vraagt uw klant om samen de service desk in te vullen? Dat kan. Een voorbeeld. Uw klant geeft werkpleksupport. U doet het IT-beheer op de server-, netwerk en storage-infrastructuur. Een gebruiker meldt een probleem bij de service desk van uw klant. Na enige tijd blijkt dat het probleem door u opgepakt moet worden. Het ticket wordt overgedragen. Automatisch hebt u alle informatie en volledig inzicht in de eerdere communicatie. U lost het probleem op, uw klant ziet dat en neemt de communicatie over naar de eindgebruiker. Maar, wat ook kan: de Service Desk aan uw klant als afzonderlijke dienst aanbieden? Uw klant gebruikt dan uw Gensys-platform.

Knowledge base

Los vragen en problemen snel op met de kennisbank van Gensys. Die wordt accuraat en actueel gehouden door integratie met externe kennisbanken en door de registratie van verrichte werkzaamheden en het resultaat. Zo ziet u meteen of een incident al een keer eerder is voorgekomen, welke mogelijke oplossingen er zijn, hoe het incident toen is opgelost en hoe succesvol die oplossing was. De kennisbank wordt min of meer automatisch opgebouwd, zonder dat dit extra inspanningen van de medewerkers vraagt.

Hoe werkt het om samen de Service Desk te doen. Lees de brochure.

Gensys met eigen ogen zien?

Met eigen ogen zien hoe Gensys werkt?
Een demo is binnen 1 minuut geregeld!