Service Management

SLA en Contract Management

Bewaak de prestaties van uw IT-infrastructuur en die van uw dienstverlening met de SLA-software van Gensys.

Meerdere contractvormen. Meerdere contracten per klant. Meerdere contracten op de IT-infrastructuur (van een klant). Per contact meerdere activiteittypen en tarieven. Die enorme flexibiliteit blijft beheersbaar.

Zorg voor een optimale medewerkers- én klanttevredenheid door de 24×7 stand-by functionaliteit van Gensys.

Service Level Management

Bewaak de prestaties van uw IT-infrastructuur, maar ook die van uw dienstverlening door SLA’s. Definieer meerdere SLA’s omdat (interne) klanten niet dezelfde eisen stellen. Dat blijft beheersbaar omdat Gensys de sturing van de beheertaken voor zijn rekening neemt. Ticketinformatie wordt automatisch aangevuld met de reactie-, escalatie- en oplostijden van de betreffende SLA. De SLA bevat de normen voor o.a. elke ‘severity’, het ‘service window’ en de beschikbaarheid- en performance-KPI’s.

Contract Management

Meerdere contractvormen. Meerdere contracten per klant. Meerdere contracten op de IT-infrastructuur (van een klant). Per contact meerdere activiteittypen en tarieven. Door deze grote mate van flexibiliteit komt u optimaal tegemoet aan de wensen van uw (interne) klanten. Gensys houdt die flexibiliteit beheersbaar en kijkt onder welk contract de activiteit valt, of het een nacalculatie of fixed-price contract is, of het verbruik van een strippenkaart afgeboekt moet worden, etc.

24 x 7 en stand-by

Zorg voor een optimale medewerkers- én klanttevredenheid door de 24×7 stand-by functionaliteit. Is uw IT-beheerafdeling onbemand, dan worden meldingen, die volgens de SLA opvolging vereisen, doorgestuurd naar de beschikbare en ingeplande stand-by medewerker(s) met de relevante ‘skill’ en met de juiste rechten.

Zelf een ingeplande dienst wijzigen? Geen probleem en er is geen toestemming nodig van anderen, bijvoorbeeld managers. ‘Dispatch’ eenvoudig de dienst aan een collega, uiteraard met toestemming. Een dienst naar je toehalen kan ook, een ‘take-over’ dus. Bij een take-over of dispatch gaan de rechten van de oorspronkelijke medewerker mee.

Gensys met eigen ogen zien?

Met eigen ogen zien hoe Gensys werkt?
Een demo is binnen 1 minuut geregeld!