Service Management

Urenverwerking en Facturering

Belast uw services door op basis van vaste prijsafspraken of wat daadwerkelijk is afgenomen. Urenverbruik wordt automatisch vastgelegd en doorbelast volgens specifieke klantafspraken. Bereken exact de ‘service cost’ en alloceer kosten op meerdere niveaus. Gensys heeft een uniek uren- en factureringssysteem vooral voor dienstverleners.

Urenverwerking en facturering

Belast uw services door op basis van vaste prijsafspraken of wat daadwerkelijk is afgenomen. Het urenverbruik wordt automatisch vastgelegd en doorbelast volgens specifieke klantafspraken. Activiteiten die niet onder een contract vallen en dus als meerwerk zijn uitgevoerd, worden volgens de contractbepalingen, na controle, gefactureerd.

Kostenallocatie op meerdere niveaus

Voor de berekening van de ‘service cost’ van een IT-component is in de Active CMDB bekend welk contract, servicelevel, skill, tarief en zwaarte bij die IT-component horen. Toerekenen van kosten naar IT services en business services kan, omdat de relaties in de Active CMDB bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan het doorbelasten van kosten aan een afdeling of het factureren van cloud services.

Voor de dienstverlener

Verhoog de efficiëntie en kwaliteit van het financieel management door workflows die dit proces sturen en bewaken. Gensys heeft ook een uniek uren- en factureringssysteem vooral voor dienstverleners. Zo kan elke klant eigen prijsafspraken hebben en worden factuurspecificaties per klant gemaakt in de huisstijl van de dienstverlener.

Leer wat het betekent om écht volledig in controle te zijn. Lees de brochure.

“Met Gensys lopen niet meer achter de feiten aan, maar zijn we problemen voor.”

Gensys met eigen ogen zien?

Met eigen ogen zien hoe Gensys werkt?
Een demo is binnen 1 minuut geregeld!